EQ assessment

Een assessment is een beoordelingsprogramma dat bv sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken. Een assessment maakt vaak deel uit van de sollicitatieprocedure, bij herintreding of een verandertraject.

 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse persoonlijkheidstesten, ontwikkelmethodieken en gedragsmodellen.

Inhoudelijke kwaliteiten en de theoretische kant van persoonlijkheid en gedrag zijn hiermee prima te bevragen.

 

Wanneer er een grotere wens is naar de soft skills van de kandidaat, hoe bewust is iemand van zijn emotionele intelligentie, hoofd-hart-lijf verbinding, IQ versus EQ dan is het paard een prachtig en krachtig instrument  om in te zetten. Hierbij is het slechts nodig in de aanwezigheid van het paard te zijn, 'paardrijden' is een geheel andere discipline. 

 

Tijdens een assessment waarbij ‘Het paard, de co-coach’ wordt ingezet, vervult het paard de rol van de spiegel. Het is belangrijk dat het paard hierbij in zijn natuurlijke houding aanwezig is. Dat betekent dat het paard als vlucht-prooi-kudde dier laat zien wat de ander daadwerkelijk zegt, wilt, voelt en doet. Een paard verbindt en communiceert energetisch, een stille taal. In andere woorden gezegd, het paard luistert naar jouw innerlijke stem en laat zien wat jij van het paard wilt. Het natuurlijke gedrag van het paard wordt hierbij vertaald. Het paard is en blijft paard.

Wat laat een EQ assessment zien?

- Persoonlijk leiderschap

- Flexibiliteit bij weerstand

- Creativiteit, denken in oplossingen

- Initiatief nemen en geven

- Communicatie vaardigheid

- Assertiviteit en grenzen stellen

Houdt rekening met een enkele contra-indicatie: Een fysieke allergie voor paarden.

 

Meer info hierover vindt u op de pagina SAMEN